PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk tilskuddsmidler for å inkludere barn og unge

Har dere en god idé til et prosjekt eller aktiviteter som kan bidra til å inkludere barn og unge? Nå kan dere søke om midler fra Bufdir.

Dere kan søke om støtte til å arrangere kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter, jobbtilbud og alternative mestringsarenaer for barn og ungdom. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Søknadsfrist er 17. desember 2021.  

Se hvem som kan søke. 

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.   

Foto: Aurskog-Høland kommune

I Aurskog-Høland bor omtrent 12% av barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Vi vet også at kun litt over halvparten av ungdom i vår kommune deltar i organiserte aktiviteter på fritiden. Tilskuddsordningen fra Bufdir skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Ordningen fremmer samarbeid mellom aktører (frivillig/privat/offentlig) som bidrar i arbeidet med målgruppen. Kommunen ønsker flere aktører på banen, og oppfordrer aktuelle organisasjoner til å søke.   

Full utlysning med rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelige på Bufdir sin hjemmeside.  

Søknadsfrist er 17. desember 2021. 

Kontaktperson i Aurskog-Høland kommune:  Marianne Børke, telefon: 63 85 26 16, e-post: marianne.borke@ahk.no  

Forfatter: Marianne Børke

Sist endret: 02.12.2021