PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utsatt frist for å søke vedlikeholdsfond

Idrettslag i Aurskog-Høland kommune, tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), kan søke om tilskudd fra vedlikeholdsfond for idrettslag. Høstens søknadsfrist er utsatt til 15. oktober 2021.

Tilskudd fra vedlikeholdsfond til idrettslag kan gis til omfattende vedlikeholdsarbeid, utover løpende drift, knyttet til idrettslagets anlegg og utstyr.

Vedlikeholdet gjøres for å opprettholde anlegget og utstyret i samme standard tilsvarende som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Arbeidet utføres som regel 1-2 ganger i året.

Tilskuddet dekker opp til 70 % av søkers utgifter til kjøpte varer og tjenester for vedlikeholdsarbeidet.

Sist endret: 07.10.2021