PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

stemmerurne

Valg 2023 - Kunngjøring av godkjente valglister

Det skal velges 35 representanter til kommunestyrevalget i Aurskog-Høland kommune. I Aurskog-Høland kommune har vi ni offisielle valglister.

Foto: Tore Fjeld.

Valgloven bestemmer at de offisielle valglistene skal legges ut til ettersyn.

Du finner de her:

Lenke Rødt - valgliste

Lenke Senterpartiet - valgliste

Lenke Fremskrittspartiet - valgliste

Lenke Arbeiderpartiet - valgliste

Lenke Høyre - valgliste

Lenke Miljøpartiet De Grønne - valgliste

Lenke Kristelig Folkeparti - valgliste

Lenke Venstre - valgliste

Lenke SV - Sosialistisk Venstreparti - valgliste

Listene ble behandlet og vedtatt av valgstyret i kommunen den 15. mai. Valgstyret sender så sine godkjente lister til Valgdirektoratet. Når de har mottatt godkjente lister fra samtlige valgdistrikt, publiserer disse på valg.no. 

Alle innbyggere som er foreslått til en liste, mottar brev fra kommunen om dette.  

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er 10. til 11. september 2023. 

Foto: Fotograf Tore Fjeld.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 15.06.2023