PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stedsnavnet skal skrives Rømunga

Kartverket har tatt klage til følge og endret sitt tidligere vedtak om at stedsnavnet for en gruppe vann på Rømskog skal skrives Rømungane. Det er nå fastsatt at rett skrivemåte av stedsnavnet skal være Rømunga.

Kartverkets vedtak i klagesaken finner du her: Brev fra Kartverket datert 18.07.2022 - Vedtak i klagesak - Rømunga.pdf

Kartverkets vedtak kan påklages av dem som etter stedsnavnloven § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i stedsnavnforskriften. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Eventuell klage skal sendes til Kartverket (postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss) med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis.

Sist endret: 09.08.2022