PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til sorggruppe

Har du mistet noen av dine nærmeste, og trenger noen å snakke med? Menighetene i Aurskog-Høland gir tilbud om samtalegruppe til mennesker i sorg etter tap av sin ektefelle/samboer.

Dette tilbudet er i første rekke tenkt til personer i alder 60+. Enhet for sorgstøtte ved AHUS tilbyr sorggrupper for andre kategorier sørgende.

Gruppelederne er kurset ved Sorgstøttesenteret på Ahus, og gruppene drives etter opplegg utarbeidet der. Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tro eller kirketilhørighet.

I starten av hvert semester er det tenkt oppstart for en ny sorggruppe. Gruppen vil møtes mandagskvelder.

Oppstart

Oppstart høsten 2020 blir mandag 24. august. Gruppen vil bestå av 6-8 deltagere, og gå over 8 samlinger. Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis. Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen.

Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte. Kaffe, te og kjeks blir servert på gruppemøtene. Kurset koster 200 kroner, og dekker materiale og bevertning. Dersom kostnaden er en hindring for å delta, tar du kontakt. Det viktigste er at du kommer!

Meld deg på

Dersom du har spørsmål kan du også ta kontakt med:

  • Menighetskontoret i Høland: tlf. 4797 8430
  • Menighetskontoret i Aurskog: tlf. 4797 8420
  • Kirkekontoret på Bjørkelangen tlf. 4797 8421/22

Velkommen til å ta kontakt!

Tilbud for andre grupper

Enhet for sorgstøtte ved AHUS tilbyr sorggrupper for andre kategorier sørgende, for eksempel for foreldre som har mistet et barn, for søsken, for de som har mistet noen etter selvmord eller for yngre som har mistet sin livsledsager. Mange opplever god støtte i å delta i en gruppe sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 13.08.2020