PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vennemoveien eller Hveinemoveien?

Skal det skrives Vennemoveien, eller er det Hveinemoveien? Kartverket har bedt Aurskog-Høland kommune endre skrivemåten av adressenavnet Vennemoveien på Hemnes til Hveinemoveien. Vi ønsker din mening!

Skal adressenavnet skrives Vennemoveien eller Hveinemoveien? Kartverket har bedt Aurskog-Høland kommune endre skrivemåten av adressenavnet Vennemoveien på Hemnes til Hveinemoveien. Bakgrunnen er at skrivemåten av gårdsnavnet i området ble endelig fastsatt til Hveinemo i 2020.

Formannskapet: Vennemoveien

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune har ved sin behandling av spørsmålet holdt fast ved at adressenavnet skal skrives Vennemoveien. En beslutning Kartverket nå har påklaget.Brev fra Kartverket, datert 06.07.2022 - Klage på vedtak om adressenavn - Vennemoveien.PDF

Under sin behandling av klagen tok politikerne ikke klagen til følge. Saksfremstillingen finner du her:Saksframstilling Sak: Klage på vedtak om adressenavn - Vennemoveien.PDF

Vedtak: Klage på vedtak om adressenavn - Vennemoveien.PDF

Det iverksettes derfor nå en lokal høring av spørsmålet, i medhold av stedsnavnloven § 8.

Si din mening!

Eventuell uttalelse til klagesaken kan sendes skriftlig til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller på e-post til postmottak@ahk.no, innen 15.10.2022.

Når høringsfristen er ute, vil eventuelle uttalelser oversendes til Språkrådets stedsnavntjeneste for uttalelse, og saken vil bli lagt fram for politisk behandling i formannskapet. Dersom klagen under denne behandlingen heller ikke tas til følge, sender kommunen saken videre til Klagenemda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 19.09.2022