PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veteranstrategi for Aurskog-Høland kommune

Visste du at vi har en veteranstrategi i Aurskog-Høland kommune? 23. januar fikk veterangruppa i kommunen overrakt vår nylig vedtatte veteranstrategi.

OVERREKKELSEN: Ragnar Heide overrakte den nye veteranstrategien til Roar Sæter, talsperson for veterangruppa, når de hadde samling på Urskog fort.

Aurskog-Høland sin veteranstrategi er en av de første veteranstrategiene som har blitt vedtatt i Norge.

Begrepet «veteran» favner både personer som deltok i hjemlige operasjoner under 2. verdenskrig og personer som har deltatt i internasjonale operasjoner, inkludert fredsbevarende eller fredsopprettende oppdrag, fra krigen og frem til i dag. Til veteraner regnes også de som har vært i utenlandsoppdrag for politiet og Utenriksdepartementet.

Over 100 000 nordmenn har tjenestegjort i mer enn 100 internasjonale operasjoner på fire kontinenter på våre vegne siden 1947.  

Godt over 100 av disse kommer fra Aurskog-Høland. Samfunnet har tidligere unnlatt å anerkjenne og ivareta dem som har gjort en innsats på vegne av nasjonen. Historisk har det vært lite fokus på ivaretakelse av veteranene. Et eksempel er behandlingen av krigsseilerne etter krigen. De siste årene har det vært en holdningsendring til dette blant annet basert på stortingsmelding og handlingsplaner på området. Aurskog-Høland kommune har da på bakgrunn av dette laget en Veteranstrategi for perioden 2020-2024.

Strtegien finner du her: veteranstrategi vedtatt desember 2020.pdf

Forfatter: Alette Marie Eldøy

Sist endret: 05.02.2021