PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Viderefører endret arrangementsstøtte til lag og foreninger

Tilbud innenfor kulturelle opplevelser og sosiale aktiviteter vil være verdifullt for innbyggerne når samfunnet har åpnet opp igjen. Kommunestyret i Aurskog-Høland har vedtatt å videreføre den ekstraordinære arrangements- og prosjektstøtten i resten av 2021. Dette gir gir lag og foreninger bedre økonomiske muligheter til å avholde arrangementer og prosjekter i resten av 2021. Mer informasjon finner du her!

Kommunestyret vedtok i sak 75/21 å videreføre endret arrangementsstøtte til lag og foreninger ut 2021.

I kommunestyresak 86/20 ble det vedtatt en midlertidig endring i punkt 3 i «Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål». Størrelsen på tilskudd til arrangement og prosjekter ble endret fra tilskudd med inntil 1/3 av kostnadene til tilskudd med inntil 2/3 av kostnadene. I kommunestyresak 75/21 ble endringen videreført ut 2021.

En videreføring av den ekstraordinære arrangements- og prosjektstøtten gir lag og foreninger bedre økonomiske muligheter til å avholde arrangementer og prosjekter i resten av 2021. Tilbud innenfor kulturelle opplevelser og sosiale aktiviteter vil være verdifullt for innbyggerne når samfunnet har åpnet opp igjen.

Sist endret: 02.11.2021