PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt varslingssystem: «Viktig melding – sjekk mobilen»

Når alvorlige hendelser oppstår, har ansvarlige myndigheter behov for å varsle og informere befolkningen om hva som foregår, og hva du som innbygger bør gjøre for å redusere skadeomfanget av hendelsen. I stedet for «viktig melding – lytt på radio», kan kommunen nå si «viktig melding – sjekk mobilen».

Tradisjonelt har befolkningsvarsling i kriser foregått gjennom sivilforsvarets tyfonanlegg, med signalet «viktig melding – lytt på radio». Den teknologiske utviklingen har imidlertid gitt muligheter for alternative varslingssystem som kan gi både mer konkret informasjon og nå et bredere publikum.

– I forbindelse med krisesituasjoner, som for eksempel koronasituasjonen, vil det være en stor fordel å kunne varsle både besøkende og de som bor her fast. Kommunen har tidligere brukt et adressebasert varslingssystem som varslet innbyggere som er folkeregistrert på en eiendom i kommunen. Sårbarheten ved dette systemet er at man kun når dem som har en folkeregistrert adresse i kommunen. Man nådde altså ikke personer som oppholder seg her midlertidig, hytteeiere, campingturister eller andre på gjennomreise i kommunen, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Aurskog-Høland kommune har anskaffet et system for å varsle og informere alle som befinner seg innenfor kommunens grenser, eller innenfor ett aktuelt geografisk område i kommunen ved en kritisk hendelse, og ikke kun innbyggere.

Varsle alle

– Dette er et system som på en effektiv måte når alle som befinner seg innenfor kommunegrensen med kritisk informasjon for eksempel hyttebeboere, turister, personer på gjennomreise eller personer som oppholder seg midlertidig i kommunen, sier Jan-Ivar Jenssen, beredskapsansvarlig i Aurskog-Høland kommune.

Lokasjonsbasert varsling er et system hvor innbyggere, turister og personer på gjennomreise som befinner seg i kommunen kan varsles via sin mobiltelfon. Systemet kan benyttes innenfor kommunegrensen. Det kan også brukes for å varsle personer som befinner seg innenfor ett definert geografisk areal eller for hele kommunen.

Systemet kan brukes til å informere om uønskede hendelser, og vil gi riktig og kritisk informasjon til befolkningen. Gjennom dette vil man forbygge og redusere konsekvenser for liv, helse, miljø og materiell ved en krisehendelse. Jenssen understreker at dette er et system kommunen kun vil bruke i nødstilfeller. 

– Dette er beregnet for nødstilfeller, når liv og helse står på spill, og det er kritisk å nå ut til innbyggere og besøkende med viktig informasjon, sier Jenssen. 

Forberedt

– Selv om vi bor i et land hvor alvorlige hendelser og kriser hører til sjeldenheten, stiller Sivilbeskyttelsesloven krav til at kommuner må forberede seg på eventuelle hendelser som kan inntreffe. Koronasituasjonen er et godt eksempel på dette, sier Jenssen.

Et samlet kommunestyre gikk inn for å skaffe lokasjonsbasert varslingssystemDebatten kan du se her

 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.07.2020