PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnas kunstleirplass og skulptursti

Vi samarbeider med Romerike Avfallsforedling IKS om et utendørs kunstprosjekt av gjenbruksmaterialer for og med barn og unge, i Stasjonsparken.

Stasjonsparken er Bjørkelangen sentrums grønne lunge. Her finner vi det meste: historisk bygg, lekeplasser, fiskeplasser, frodige trær og mange planer om å gjøre dette til et enda mer attraktivt sted å besøke. Parken skal bygges ut i tråd med kommunens satsingsområde- Grønt først. Det er derfor naturlig at et kunstprosjekt som planlegges her også er grønt og bærekraftig, og gøy å utforske for barn og unge som har området som sin utendørs storstue.

Prosjektet «Barnas kunstleirplass og skulptursti- Den uendelige historie», har som mål å bli nettopp det. Her ønsker Aurskog-Høland kommune at det skal det gro frem kunst laget av gjenbruksmaterialer, bygget av engasjerte kunstnere i samarbeid med lokale barn og unge. Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er hovedsamarbeidspartner og har vært med siden prosjektets spede start høsten 2022. Vi lyste ut en åpen prekvalifisering for å finne interessert og kvalifiserte kunstnere og fikk inn mange søknader. Arbeidet med å velge ut og invitere kunstnere til de ulike delene av prosjektet ble avsluttet i januar i år og målet er at kunsten skal stå klar i løpet av sommeren neste år.

Åpen prekvalifisering for kunstnere finner du her (AHK)

STASJONSPARK 4.jpg

Tredelt kunstprosjekt

Del 1. Historieworkshopen:Et forprosjekt hvor kunstnerne sammen med en gruppe barn skulle bli kjent med Stasjonsparken, utforske den og lage et kunstprosjekt som utgangspunkt for de neste to delene i prosjektet. Workshopen ble holdt i november 2023, av kunstnerduoen Kristine Dragland og Anne-Liis Kogan. Utstillingen ble vist på kulturskolen i mars 2024 før den ble flyttet til foajeen på rådhuset.

Del 2. Kunstleirplassen: Kunstleirplassen skal bli et permanent kunstverk ute på det nylig ryddede engarealet ved siden av gangveien gjennom parken. Kunstner Kjetil Aschim fra Hønefoss, har planlagt å skape en kunstleirplass med skulpturelle sittebenker mellom trærne på enga. Også her vil vi veldig gjerne ha med barn og unge på laget, både når benkene skal designes og for å finne gjenbruksmaterialer hos ROAF. Første workshop blir siste helgen i august og siste helgen i høstferien, det er gratis å delta. Mer info lenger ned i denne artikkelen, påmelding hos kulturskolen: Kunstworkshop med Kjetil

Del 3.Skulptursti: I tilknytning til Kunstleirplassen planlegges det en kunststi: en stolpejakt med små kunstverk av gjenbruksmater som står 1-3 år og så fornyes med nye skulpturer. Dette er en av måtene historien lever videre på og blir en «uendelig historie». Ønsket er at dette skal kunne gjentas som en workshop med nye grupper barn med i samarbeid med ROAF for å fornye stien. Stien vil første gang bli laget i løpet av våren 2025 av Kunstnergruppa «What happens in the Forest» Nina Vestby, Anna Kjelsaas Hotvedt, Ann Kristin Aas og Anita Lykke Hanch-Hansen. Mer info om deltakelse kommer når datoer er satt.

Bakgrunnen for prosjektet

Kommunens visjoner er Muligheter, Miljø og Mangfold. Dette innebærer at kommunen skal velge grønt først og ha søkelys på tidlig innsats og forebygging av utenforskap. Kunst og kultur er en essensiell del av arbeidet med å skape tilhørighet, hverdagsglede og mestring. Vi har et bredt kulturskole- og DKS tilbud, samt mange frivillige lag og foreninger, men pr i dag ikke mye offentlig tilgjengelig kunst. Med dette prosjektet ønsker kommunen å gi kunst tilgjengelig for alle en mer sentral plass og utforske dette som del vårt arbeid både med grønt og sosialt miljøvern i kommunen.

Inspirert av prosjektet "De glemte kæmper" utenfor København, inviterte kommunedirektør Hegna, Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) til et samarbeid om kunst i offentlig rom med materialer fra deres virksomhet sensommeren 2022. Ønsket var et pilotprosjekt om gjenbruk, bærekraft og kunst i offentlig rom ment for barn og unge. 

Ronja Allum kom med i prosjektet som kunstnerisk konsulent og er nå også prosjektleder. I tillegg til å være ansatt i kulturskolens administrasjon med innsikt i lokal kunstundervisning, er hun også utøvende kunsthåndverker. På bakgrunn av research og kommunens ønsker, ble det utarbeidet prosjektet «Barnas kunstleirplass og skulptursti- Den uendelige historie». Et kunstprosjekt hvor kommunen inviterer barn og ungdom til å jobbe sammen med profesjonelle kunstnere og være med å forme kunsten, slik at dette blir den kunsten de vil ha i sitt lokalmiljø. Et  inkluderende kunstprosjekt som tar både unge og gjenbruk på alvor helt fra starten av prosjektet.

Målet er at dette skal bli et prosjekt det er gøy å være med på og som det er inspirerende og morsomt å besøke og oppleve i mange år fremover. 

Fra avfall til ressurs, det å se på søppel med nye øyne, som materialer med potensiale, er en av grunntankene i prosjektet. Det langsiktige målet med prosjektet er at dette kan tjene som et pilotprosjekt for lignende kunstprosjekter for barn og unge med gjenbruk som tema både flere steder i Aurskog- Høland kommune og i ROAFS andre eierkommuner. 

- Drømmen er jo at vi i fremtiden kan få et helt nettverk av kunstleirplasser og skulpturstier av gjenbruksmaterialer, laget for med og av barn og unge her på Nedre Romerike. – «Det må jo være en super måte å lære om gjenbruk, ute i naturen med et kart i hånda og niste i sekken»! sier Ronja.

STASJONSPARK 2.jpg 

Prosjektet er planlagt i tre deler: Kunstworkshop, “Den uendelige historie”, Kunstleirplassen og Småskulpturstien.

- Dette er bare navnene så langt, arbeidstitler, de virkelige navnene vil det jo være de barna, ungdommene og kunstnerne som jobber på prosjektene som skal finne opp sammen, ikke jeg, sier Ronja.

Prosjektet startet med «Historieworkshopen- Den uendelige historie» i november 2023. Nå i 2024 forsetter vi med byggingen av Kunstleirplassen og planleggingen av Skulpturstien, Målet er å være ferdig i løpet av våren og sommeren 2025.

"Den uendelige historien"

Første del av prosjektet var planlagt som en historie- workshop hvor en liten gruppe barn skulle jobbe sammen med en kunstner eller kunstnergruppe for å lage en historie, en fortelling eller mytologi for det frodige området nede ved Bjørkelangen stasjon hvor kunstleirplassen og skulpturstien skal ligge. Historien skulle danne grunnlaget for hele resten av prosjektet og var inspirert av prosjektets arbeidstittel: «Den uendelige historie». 

Tittelen er hentet fra Michael Endes klassiske barnebok fra 70 - tallet, og spiller både på barns fantasi, men også på miljøfundamentet for prosjektet: at vårt forbruk av materialer må forandres og bli en historie om gjenbruk, sirkulær, en «uendelig historie». Premisset i Endes bok er at hele menneskehetens samlede historier og diktning eksisterer i en parallell verden, et eget rike – «Fantasia». I historien må hovedpersonen komme til unnsetning fordi Fantasia er i fare, og bare kan reddes av et menneske som bringer inn nye historier. Reisen er ikke uten farer, men på veien får hovedpersonen med seg erfaringer og skaper om sin egen historie.

- Som alle virkelig gode barnebøker, fra Pippi til Potter, har den noe å si til alle, mener Ronja. - Men når prosjektet er ferdig så vil det jo være opp til barna og kunstnerne å gi kunsten nye navn. Kjær kunst bør ha mange navn!

- Vi visste ikke da vi lyste ut prosjektet helt hva slags kunstprosjekt Historieworkshopen ville bli. Det ville være opp til kunstnerne å komme fram til sammen med barna. Ble det en som jobbet med teater, ville det kanskje bli et skuespill, mens en som jobber med tegning, kanskje lager en tegneserie. Det er så utrolig mange måter å lage en historie på! Det viktigste for oss var at workshopen skulle bli et sted det er lov å drømme fram fabler om natur, fortid og fremtid, sier Ronja.

Historieworkshopen ble en kunstutstilling med fotografier, tegninger og skulpturer. Les mer om den lenger ned i artikkelen og se ROAF sine flotte Reels-kortfilmer fra prosjektet.

NÅ kan du melde deg på: Bli med og bygg Kunstleriplassen høsten 2024!

Bli med og bygg!

- Kunst-workshop om gjenbruk og natur for barn og unge fra 2. til 10. trinn.

Påmelding hos kulturskolen: Kunstworkshop med Kjetil

Lurer du på hvordan kunstnere jobber når de skal lage skulpturer til en park? Bli med metallkunstner Kjetil Aschim og skap det nye samlingspunktet på Bjørkelangen! Vær hans høyre hånd og bygg «Kunstleirplass» i Stasjonsparken!

I dette prosjektet får du være med å gjøre avfall fra ROAF om til kunst! Kunstleirplassen skal bli en permanent samlingsplass med skulpturelle sittebenker. Et sted for frisk luft, undring og humle sus for hele familien. Lekedager, pikniker, ute-bursdager, turgrupper og pensjonisttreff. Mulighetene blir mange.

Fire dagers workshop, to helger Workshopen er gratis, inkluderer lunsj og vil foregå i Stasjonsparken/Frivilligsentralen, på Romerike Avfallsforedling IKS og hos Kulturskolen.

Antall plasser: 15

1. helg

Når: 31. aug. - 1. sept.

Tid: 11.00 - 16.00, lunsj ca. kl. 13.

Oppmøtested: Aurskog-Høland Frivilligsentral, Stasjonsveien 63, 1940 Bjørkelangen. 

Første helga jobber vi i Stasjonsparken på Bjørkelangen, for å bli bedre kjent med sommernaturen der. Her skal vi registrere, tegne og notere ned opplever i parken og bruke det til å tegne hver vår skulptur/fantasibenk Vi jobber mest mulig ute hvis været er bra (det er jo sommer), men vi får også bruke Frivilligsentralen sine rom til å spise og jobbe. Etter at workshopen er over, velger Kjetil ut tre ulike tegninger som vi skal jobbe videre med den andre helga.

2 helg

Når: 5. og 6.okt

Tid: 11.00 - 16.00, lunch ca. kl. 13.

Oppmøtested: Lørdag 5. oktober: ROAF IKS hovedsentral: Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset. Søndag 6. oktober: Kulturskolen, Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen.

Lørdag 5. oktober ønskes vi velkommen på det store gjenvinningsanlegget til ROAF. Først skal Kjetil vise hvordan han har jobbet videre med tegningene av skulpturbenkene i 3D-program og snakke litt om hva som trengs for å få skulpturbenkene fra tegning til virkelige skulpturer. Vi blir utstyrt med nødvendig verneutstyr og bruker dagen på å samle inn avfall som vi kan jobbe videre med. Søndag 6. oktober møtes gruppa hos kulturskolen og jobber videre med funnene fra ROAF, for å se hvordan alt kommer sammen.

Mål med kurset: Barna vil få et godt innblikk i hvordan en metallkunstner jobber med materialet metall på en bærekraftig måte. Samarbeid står sentralt og man vil være med å påvirke kunstnerens uttrykk med tegninger, og delta i prosessen med å finne gjenbruksmaterialer og gi dem en plass i skulpturene.  Kjetil Aschim vil jobbe videre med skulpturene i etterkant og gjøre dem ferdige så de kan få plass i parken. Når de er på plass, blir det laget et stort åpningsarrangement for alle.    

Les mer om Kunstleirplassen

Ofte når man tenker på kunst ute i offentlig rom er det fort at man tenker seg bysten av bronse eller marmor av en kjent person utenfor et bygg, men kunst kan være så mye annet. Ved å kalle dette for barnas kunstleirplass ønsker Ronja Allum at vi skal få litt andre bilder i hodet av hva dette kan bli. 

- Jeg fikk jo tidlig mange innspill på hva kommunen ville med dette prosjektet og jeg er selv mamma til en jente på seks år. Jeg ville at dette skal være kunst som gir plass til lek og utforskning. Kunst til å klatre på og oppleve med alle sansene. Samtidig så må gjenbruksmaterialene og naturen få sin plass. Når jeg jobber med min egen kunst så er noe av det jeg elsker å gjøre å utforske og kombinere ulike materialer. Det er utrolig hva som kan gjenbrukes og hvordan det kan gjenbrukes, og jeg ville at dette prosjektet skulle kunne gi andre lignende opplevelser. Det har vært morsomt og lærerikt å gjøre forarbeidet til dette prosjektet og se litt hva som er gjort andre steder i landet og i verden!     

STASJONSPARK3.jpg

Siden dette er et prosjekt med mange elementer som skal fungere godt sammen, både kunst, gjenbruk og workshoper for barn og unge, ville vi se flere kunstneres utkast til prosjektet. Derfor ble tre av søkerne i fra den åpne prekvalifiseringen valgt ut og invitert til å delta i en lukket konkurranse. De tre som ble valgt ut var kunstnerne Signe Solberg, Kjetil Aschim og kunstnerkollektivet Jam Public. Alle tre fikk befaring i parken og deltok på åpningen av Historieworkshopen, hvor de fikk snakke med barna som deltok der. Kunstprosjektutkastene ble så presentert for juryen i midten av april. Kunstneren Kjetil Aschim ble valgt ut med sitt utkast til skulpturelle sittebenker av metall og tre.

- Det var gøy å få presentert tre så ulike prosjekter basert på samme grunnide og det var ikke bare lett for juryen å velge et utkast. Men Aschim sin plan med involvering av barn og unge slik at deres strek og tanker blir så synlig i de ferdige kunstverkene som han legger opp til synes jeg passer veldig godt med grunnideen for prosjektet, og jeg gleder meg veldig til å følge prosessen utover høsten! Sier Ronja.

Om Kjetil Aschim

Kjetil er metallkunstner og har jobbet mye med kunst i offentlig rom. Han bor og har sitt verksted på Hønefoss. Den røde tråden i hans kunstnerskap er gjenbruk og et tydelig, gjenkjennbart og personlig uttrykk med mye lekenhet og humor, ofte inspirert av naturens former. Innslag av gjenkjennelige gjenbrukselementer får en nytt liv og skaper nye assosiasjoner og følelser som for eksempel i arbeidet DAMFROSK (2020) der en Volkswagen boble fra 1968 har gjenoppstått som Norges sjeldneste froskeart utenfor Tvedestrand VGS. Han anser seg som kunsthåndverker og er opptatt av materialer og den materialbaserte kunstens plass i samfunnet og at dette videreføres til dagens barn og unge.

Les mer om hans kunstnerskap her:Kjetil Aschim

Byggingen av Kunstleirplassen

Det vil bli invitert til flere ulike workshoper i forbindelse med byggingen av Kunstleirplassen. Først ut er den kreative og formgivende workshopen som vi gjør i samarbeid med Kulturskolen og frivilligsentralen. Aschim legger opp til et prosjekt hvor barna og unges formsans og refleksjoner skal være med fra start og være tydelig tilstede i de ferdige arbeidene.

Hovedmaterialet i skulpturene vil være metall, men med elementer av andre materialer der det passer funksjonen. Det vil primært være gjenbruksmaterialer som bærer formen og det estetiske, gjenbruksmaterialer som gruppa med barn og unge er med på ROAF og henter ut.

De bærende konstruksjonene i skulpturene vil Kjetil Aschim bygge på sitt metallverksted på Hønefoss og både dette og gjenbruksmetallet vil overflatebehandles slik at alt tåler å bo ute i parken.

- Etter sinkbehandling vil alle delene bli pulverlakkert. Pulverlakkering er en miljøvennlig prosess uten bruk av løsemidler der påført pulver herdes i herdeovn ved 200 °C. Dette gir en robust overflate og tåler mekaniske påkjenninger betydelig bedre enn våtlakk, skriver Aschim. Og legger til at det også betyr at man har stor frihet til å velge farger på skulpturen.

Etter overflatebehandlingen er tiden kommet for å få skulpturene på plass i parken der fundamentene er lagt i mellomtiden. Dette skal også gjøres i samarbeid med barn og unge på ulike måter, men nøyaktig hvordan de workshopene vil bli lagt opp må vi planlegge mer nøyaktig når skissene for skulpturene er laget, sier prosjektleder Ronja.

Les mer om «Historieworkshopen, Den uendelige historie» 

Historieworkshopen var forprosjektet, Del 1, som skulle danne grunnlaget for hele resten av kunsten. Kunstnerduoen Dragland&Kogan hadde med en gruppe barn fra 2- 7 klasse på Workshop fire dager i november 23 og 2. februar åpnet utstillingsåpning med diplomutdeling hos kulturskolen. Utstillingen er nå flyttet til foajeen på Rådhuset.

2 KULTURSKOLE nett kopi.jpg

- Tanken vår var at hvis vi skal ha et kunstprosjekt som tar barns kreativitet på alvor, så må prosjektet begynne med å ta med barnas blikk, det må komme først, før kunstnerne begynner å forme et noe som helst, forteller prosjektleder. En historie, fortelling eller mytologi for Stasjonsparken gjennom samhandling mellom kunstner og lokale barn og unge. Dette forprosjektet skulle ikke ha for mange rammer, det skulle få lov å ta form selv- enten det ville bli tegning, tekst, teater, skulptur eller noe annet, det viktigste her var samspillet i gruppen.

Kristine Dragland og Anne-Liis Kogan Kristine la opp til et prosjekt hvor barna først skulle bli kjent med Stasjonsparken og så senere jobbe kreativt videre med inspirasjonen fra parken og gjenbruksmaterialer fra ROAF. Vi fikk låne lokalene av frivilligsentralen og barna fikk server varm mat fra Jobberiet og frukt I løpet av arbeidsdagen. Barna fikk utdelt hvert sitt engangskamera for å fotografere i parken, men noen fikk også prøve kunstnernes et profesjonelt speilreflekskamera for første gang. Bildene tatt med disse kameraene fikk en helt egen stil. Alle fikk også hver sin skissebok til å tegne i. Elin Kollerud fra utmarksforvaltningen, kom og fortalte om flere lokale prosjekter for å bevare den lokale stammen av Edelkreps og Dagfinn Lunner fortalte og viste bilder fra toghistorien og Tertittens betydning for Bjørelangen.

De to neste workshopdagene jobbet gruppa videre i Kulturskolens lokaler. De jobbet videre med fotografiene, gjenbrukselementer som kunstnerne hadde hentet på ROAF og rariteter barna hadde funnet i parken. Mot slutten av dagen bygget de en Installasjon i Blackboxen og improviserte en performance for foreldrene da de ble hentet.

Den siste workshopdagen ble kunstrommet tatt i bruk og det ble laget små gjenbruksskulpturer.

Kristine Dragland og Anne-Liis Kogan kuraterte utstilling for å dokumentere prosjektet. Utstillingen viser fotografier, sitater, skissebøker samt skulpturer. Kunstnerne laget også en dokumentasjonsfilm fra workshopen og ROAF IKS laget to Reels om prosjektet som du kan finne her: Kan søppel bli kunst? Og om utstillingen her: Fra søppel til kunst!

Les mer om skulpturstien

Kunstprosjektet som inspirerte dette prosjektet, De glemte kæmper" er seks store treskulpturer av kjemper gjemt i landskapet på et stort område rundt København. Ved hver skulptur er det en gåte som leder til neste kjempe i søskenflokken, så du kan reise rundt for å lete etter kjemper.

- Tanken er at kan man gjemme store statuer over et stort område så kan man gjemme små statuer på mindre områder, sier prosjektleder. Skulpturstien skal være som en skattejakt eller stolpejakt etter små skulpturer. Det lille området for med skog som er plassert mellom den nylagte gangveien som følger den gamle jernbane strasseen og Lierelva, er tiltenkt skulptursti prosjektet, der er det allerede anlagt flere snirklete og fine små grusstier. -dette området er så frodig og fint om sommeren at det er som en egen liten verden, men barna som fotograferte parken i november fant også mange spennende ting å utforske!

Disse skulpturene skal lages av gjenbruksmaterialer i samarbeid mellom kunstnere og lokale barn. Skulpturstien er tenkt å være midlertidig og skulpturene hentes inn etter noen år. Planen er at vi da kan ha et nytt småskulpturprosjekt og fornyelsen vil være med på å bringe gjenbrukstematikken til live for nye barn og familier. På denne måten blir parkens egen “100- meter skog” levende og i stadig forandring med skulpturer gjemt mellom busker og steiner mens snø og vårblomster kommer og går.

STASJONSPARK 5.jpg

Kunstnergruppa «What happens in the Forest» går i gang med planleggingen av skulpturstien i August og mer informasjon om hav de planlegger vi komme etter hvert. Gruppa består av Nina Vestby, Anna Kjelsaas Hotvedt, Ann Kristin Aas og Anita Lykke Hanch-Hansen.

«Vi jobber med ulike materialer, men vår fellesnevner er å fremme dialoger, undringer og refleksjoner. Gjennom våre samarbeidsprosjekter og felles ambisjoner strekker vi oss utover det forventede og dykker inn i samspillet mellom kunst, natur og samfunn.» - Tekst hentet fra gruppas søknad til prosjektet.

Hvordan kan du bli med?

Vi er helt avhengige av at barn og unge har lyst til å være med og gjøre dette her til et kunstprosjekt om for og fra vår kommune. Etter hvert som vi får på plass kunstnere og mer konkrete tidspunkter. Så må vi ut og invitere innbyggerne til å delta på ulike måter. 

- Målet er at dette skal bli skikkelig gøy å være en del av. Vi vil gjerne samarbeide med lag og foreninger, kulturskolen, frivilligsentralen og skolene. Det er mye som går inn i dette prosjektet av fag, fra kunst og håndverk til miljø og materialkunnskap, det kan favne mange interesser.   

Er du eller din forening interessert i å delta i prosjektet er det bare å ta kontakt med prosjektleder her: ronja.allum@ahk.no

Les mer om kunstnerne

Del 1 Historieworkshopen 

Kristine Draglands praksis består av en rekke medier, inkludert installasjon, skulptur, film, maleri og lyd. Vesentlige trekk i hennes kunstnerskap er flere års interessere i paralleller mellom kunst og psykologi. Dragland har en MA fra Kunstakademiet, Khio, BA fra Queensland College of Art, Brisbane, Australia og Utrecht Hogeschool voor der Kunsten, Utrecht, Nederland. Hennes separatutstillinger inkluderer bla. Trøndelag Senter for Samtidskunst, Fotogalleriet og Noplace.     

Les mer her: https://www.kristinedragland.com/

Anne-Liis Kogan (f. 1984, Tartu Estland). Bor og arbeider i Oslo. Utdannet på Kunstakademiet i Bergen og MA i Kunst i offentlig rom, Konstfack, Stockholm.  -« I mitt kunstnerskap jobber jeg med performance, video, lyd og relasjonell kunst. Jeg jobber med å skape situasjoner i offentlighet og komponere performance med ulike deltagere.  Jeg jobber med offentlighet gjennom medvirkende prosess og forsker hvordan offentlig kunst kan påvirke f.eks. ungdom i deres utdanningsmiljø.  En hovedmålsetting for meg er å løfte frem bortgjemt eller utilgjengelig offentlig kunst eller historisk arv og sette det i en ny kontekst - som fresken «Geografien» av Alf Rolfsen fra 1930 på Hersleb skole i Oslo eller en gammel stein på Mortensrud. Med det skaper jeg kollektive opplevelser og situasjoner til refleksjon». Kogan har stilt ut på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Tenthaus, Tallinn Kunsthall, Deichman Bjørgvika og deltatt på ulike performance festivaler og offentlige prosjektet inn og utland. Hennes kunstverk er kjøpt inn til Oslo Kommunes Kunstsamling. 

Les mer her: https://www.anneliiskogan.com/  

Del 2 Kunstleirplassen

Kjetil Aschim er metallkunstner og har jobbet mye med kunst i offentlig rom. Den røde tråden i hans kunstnerskap er gjenbruk og et tydelig, gjenkjennbart og personlig uttrykk med mye lekenhet og humor, ofte inspirert av naturens former. Innslag av gjenkjennelige gjenbrukselementer får en nytt liv og skaper nye assosiasjoner og følelser som for eksempel i arbeidet DAMFROSK (2020) der en Volkswagen boble fra 1968 har gjenoppstått som Norges sjeldneste froskeart utenfor Tvedestrand VGS. Han anser seg som kunsthåndverker og er opptatt av materialer og den materialbaserte kunstens plass i samfunnet og at dette videreføres til dagens barn og unge.   

Les mer her: Kjetil Aschim   

Del 3 Skulpturstien

Kunstnergruppa «What happens in the Forest» Nina Vestby, Anna Kjelsaas Hotvedt, Ann Kristin Aas og Anita Lykke Hanch-Hansen. Info vil bli oppdatert høsten 2024 når gruppen starter planleggingen av skulpturstien.

Hvem er våre støttespillere? 

Aurskog- Høland kommune er prosjekteier, under leder for kultur og medvirkning Anne Kirsti Johnsen. Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) er hovedarbeidspartner og støtter prosjektet med både midler, materialer og kompetanse. Vi fikk innvilget søknaden vår på hele 550 000 hos Sparebankstiftelsen DNB, noe som var veldig gøy og vi har vært så heldige å få god mottakelse og støtte fra både Aurskog Sparebank og Høland og Setskog sparebank. Viken fylkeskommune støttet prosjektet gjennom tildeling av midler til lokale prosjekter som fremmer sirkulærøkonomi sommeren i fjord og denne våren har Akershus fylkeskommune innvilget søknaden vår til Aktiv i Akershus. 

- Dette er jo et stort prosjekt som går over flere år og som vil være tilgjengelig for store å små i enda menge flere år fremover så vi er velig glade for at vi blir sett både av fylkeskommunen og av lokale bedrifter, og ikke minst skylder vi en stor takk til kulturskolen og Frivilligsentralen for samarbeidet med dem, sier prosjektleder Ronja.

Les mer om tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB her.

Om du eller din bedrift ønsker å høre mer om prosjektet er det bare å ta kontakt med prosjektleder her: ronja.allum@ahk.no

Om ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. De har ansvaret for 7 gjenvinningsstasjoner, betjener over 90 000 husstander og har ca 160 ansatte. 

Materialene som benyttes til produksjon av kunsten skal enten hentes fra ROAF, være restmaterialer fra lokale bedrifter eller naturmaterialer fra nærområdet.

Et av målene med prosjektet er å bidra til å øke kunnskap og bevissthet rundt avfall, avfallshåndtering og hvilket potensial for gjenbruk som ligger i de mange ulike materialene. – Vi tenker at det er to måter vi jobber mot det målet med dette prosjektet, sier prosjektlederen. Workshoper og inspirasjon! Vi satser jo på at Kunstleirplassen og Skulpturstien skal inspirere de som bruker parken i hverdagen og vise konkret hvordan gjenbruk kan være en del av bildet når det offentlige planlegger kunst i sine byggeprosjekter. Og så vil det jo bli masse å lære om gjenbruk for de barna og ungdommene som blir med på workshopene når det skal hentes gjenbruksmaterialer hos ROAF!

Dette sier ROAF om prosjektet:

«Kunst av gjenbruksmaterialer løfter verdien og interessen for ombruk og materialgjenvinning opp på et nytt, spennende og estetisk nivå. I arbeidet med å bidra til bærekraft i avfallsbransjen, vil prosjektet bringe inn positive perspektiver og merverdi for ROAF. Vi ønsker å bidra i prosjektet fordi vi ser muligheten for å styrke interessen for miljø og avfallshåndtering hos folk gjennom lystbetont tilnærming. Måten Aurskog- Høland kommune, i samarbeid med kunsthåndverker Ronja Allum, har valgt å inkludere barn og unge i prosessen, er et viktig grep for å øke interessen rundt bærekraft og sirkulærøkonomi på en ny og engasjerende måte.»

Gjenbrukskunst: Sparebankstiftelsen DNB støtter kunstprosjekt for barn og ung Ronja Allum(AHk), Elin Solberg(DNB), Anne Kirsti Johnsen(AHk) og Synnøve Bjørke(ROAF)

 

Stasjonsparken

Stasjonsparken er Bjørkelangensentrums grønne lunge og bidrar som et sentrumsnært friluftslivs område omgitt av tett bebyggelse og landbruks arealer. Bjørkelangen stasjon, med tilhørende vanntårn, er to historiske bygg lokalisert på området. Her ble stasjonen anlagt for den første delen av Urskog- Hølandsbanen (Tertitten), den smalsporede jernbanelinjen mellom Bingsfossen og Bjørkelangen som ble åpnet i 1896. Det gjør på mange måter dette området til fødeplassen for Bjørkelangen som tettsted og er en viktig identitetsbygger for lokalbefolkningen. Da Aurskog- Høland kommune kjøpte området i 2018 var allerede arbeidet med tilretteleggingen av arealet satt i gang av kommunen, Næringsforeningen og Bjørkelangen vel. Plassen er i dag et statlig sikret friluftsliv område og arbeidet med å tilrettelegge for god adkomst ved hjelp av en sentral gangvei og et stisystem er godt i gang.

Stasjonsparken skal være et opparbeidet natur- og friluftsområde tilgjengelig for allmennheten under mottoet «Friluftsliv for alle». Valgene som tas i prosessen med utviklingen av stedet skal være bærekraftige og ta hensyn både til almen ferdsel, naturmangfold og barns kreative utfoldelse. Frivilligsentralen som holder til i den gamle stasjonsbygningen, låner ut kanoer, fiskestenger etc. Her er det fiskeplasser for rullestolbrukere og kommunens første gatebelysning drevet av solceller. Et kunstprosjekt som «Kunstleirplass, Den uendelige historie og småskulptursti» passer som hånd i hanske innenfor denne målsettingen og vil kunne harmonere og bygge oppunder de andre tilretteleggingsprosjektene som er fullført eller planlagt på området.

Plan for uteområde sør_stasjonsparken bjørkelangen.jpg

 

    

 

Sist endret: 23.06.2024