PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Serveringsbevilling

For drive et serveringssted med matservering på stedet må man serveringsbevilling for dette.

Serveringsbevilling

Restauranter, kaféer, kafeteriaer og andre severingssteder som skal servere mat som kan konsumeres og fortæres på stedet, må ha serveringsbevilling for dette.

Huske på til søknaden

Legge ved følgende til søknaden;

 • dokumentert bestått etablererprøve for daglig leder. Les mer her
 • skatteattest
 • Tegning av lokale
 • beskrivelse av konsept og målgruppe
 • bekreftelse på registrering hos Mattilsynet
 • bekreftelse på daglig leders ansettelse eller eierskap
 • leiekontrakt
 • ved noen søknader ber vi også om; 
  • finansieringsplan
  • driftsbudsjett
  • likviditetsbudsjett
Villkår for serveringsbevilling
 • Ethvert serveringssted må ha en daglig leder som er myndig, har bestått etablererprøven for serveringsloven og har uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Tilsvarende vandelskrav gjelder også for bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Åpningstider kan fastsettes av kommunen og er i Aurskog-Høland fastsatt i forskrift om åpningstider for serveringssteder, Aurskog-Høland kommune, Viken. Det tillates både innendørs og utendørs servering gitt at virksomhetene hensyntar naboer og alminnelige ro og orden.
 • Virksomheter som ønsker å starte matservering må melde ifra om dette til det lokale Mattilsynet og etablere gode internkontrollrutiner for mathåndtering og -servering, jf. matloven.
 • Serveringssteder plikter også å føre personallister, jf. bokføringsforskriften.

Hvis du skal overta og drive et serveringssted som har bevilling, må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om å overta stedet. Da kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles. 

Hvordan søker du?

Under finner du søknadsskjema for serveringsbevilling. Du logger inn med ID-portalen.

Søk om serveringsbevilling her

Hvor lang tid tar behandlingen?
 • Søknad om serveringsbevilling behandles innen 60 dager.
 • Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet du har sendt oss dokumentene vi trenger for å behandle søknaden.
 • Vi sender søknaden på høring til politiet og Skatteetaten. 

Serveringsloven

Ved spørsmål

Kontakt rådgiver Mari Stevning Bekken

Epost; mari.stevning.bekken@ahk.no

Tlf; 63 85 25 07

Sist endret: 11.08.2022