PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Koronatiltak, seniorboliger og TV-aksjon

Mandag var det møte i formannskapet. Politikerne vedtok nye koronatiltak, som blant annet påvirker bruk av munnbind, registrering av gjester på skjenkesteder, og antall tillatt på offentlige og private sammenkomster. Politikerne fikk orientering om prosjekt om seniorboliger, og om tertialrapporten. I tillegg ble det debatt om TV-aksjonen – se hvor mye kommunen foreslår å gi i år. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak her.

Formannskapet startet dagen med befaring av tomt og orientering om Lierfoss ungdoms- og familiesenter i Liaveien 2, klokken 10.00. Så presentererte Bakkegruppen og Opinion prosjektet seniorboliger i Akershus på rådhuset. Formannskapsmøtet ble streamet på Kommune-TV.

Koronatiltak

Aurskog-Høland kommune har vedtatt nye tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Tiltakene gjelder blant annet påbud om munnbind i kollektivtransport, skjenkestopp ved midnatt og forbud mot arrangementer på mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Kommunen vil gjeninnføre breddeidrett for voksne i tråd med nasjonale retningslinjer. Se alle tiltakene her. Her ble det blant annet diskusjon rundt hjemmekontor, idrettsarrangementer, og klokkeslett for skjenkestopp. Politikernes diskusjon kan du se her.

Forskriften med nye koronaregler vil på nytt tas opp i formannskapets møte i begynnelsen av november. Forskriften finner du her

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her. 

Orientering om seniorboliger

Møtet startet med en presentasjon om prosjektet seniorboliger i Akershus fra Bakkegruppen og Opinion. Hvordan ønsker seniorene å bo? Presentasjonen kan du se her.

Tertialrapport

Politikerne behandlet dessuten tertialrapport for 2. halvår 2020. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Tertialrapporten bygger på budsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023. Det rapporteres på følgende områder:

  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens tjenesteområder 

Sakspapirene finner du her. Politikernes spørsmål og innspill kan du se her.

TV-aksjonen

Det ble i tillegg debatt om årets TV-aksjon. Politikerne hadde ulike meninger om hvor mye kommunen skal bidra med. I år er det WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet pengeinnsamlingen 18. oktober skal gå til. Kommunedirektøren foreslo at Aurskog-Høland kommune gir et økonomisk bidrag på 50.000 kroner til årets TV-aksjon, på linje med Aurskog-Hølands kommunens tidligere praksis. Rømskog kommune har årlig gitt 10 kroner per innbygger til TV-aksjonen. Aurskog-Høland kommune har årlig gitt bidrag til høstens TV-aksjon med 3 kroner per innbygger. Randi Ransberg (Ap) foreslo å øke bidraget til 60.000 kroner, mens Simen Solbakken (H) foreslo å øke bidraget til 54.000 kroner. Flertallet i formannskapet stemte for 60.000 kroner.

Steinar Ottesen (Ap) utfordret alle de poltiske partiene til å opprette digitale bøsser, fordi det i år ikke kommer bøssebærere på dørene på grunn av koronasituasjonen. 

Hele debatten ser du her.

Andre saker

Politikerne behandlet i tillegg saker om regjeringens krisepakke fase 3 - Fordeling av kommunale næringsfond Viken, veteranstrategi Aurskog-Høland kommune og tilskudd til politiske partier i valgperioden 2020-2023. Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 19. oktober. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 13.10.2020