PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunedelplan for kulturmiljøer er ute på høring

Vår Kommunedelplan for kulturmiljøer 2021-2031 er på høring. Frist for uttalelser er utsatt til 1. mars 2022. Kom med innspill!

Formannskapet i Aurskog-Høland vedtok i møte 23.08.2021 (sak 120/21) at forslag til kommunedelplan for kulturmiljøer 2021-2031 legges ut til offentlig ettersyn. 

Frist for uttalelser er satt til 1. november 2021.

Forslaget til kommundedelplan er basert på et kunnskapsgrunnlag. Dette er ikke til høring.

Kunnskapsgrunnlaget og forslag til kommunedelplan finner du her. 

Delområder 1-30  

Delområdet 31-68

Utskrift av kommunedelplanen fås ved henvendelse til kommunens innbyggertorg.   

Høringsbrev er sendt ut til berørte parter. Det finner du her.  

15 hensynsoner

Forslaget til kommunedelplan/plan har i alt 15 hensynssoner for kulturmiljøer. Flere av disse er nye. En hensynssone er restriksjoner til bruk av et definert område. Restriksjonene kommer i form av planbestemmelser som vedtas i kommunedelplanen.    Forslaget til hensynssoner omfatter: 

 1. Bjørkelangen nord 
 2. Bjørkelangen syd       
 3. Aur Prestegård 
 4. Høland Prestegård 
 5. Brandsrud  
 6. Urskog fort 
 7. Lierfoss sentrum med Waalertoppen 
 8. Eidsverket og HV leiren  
 9. Hemnes sentrum 
 10. Ulviken skole 
 11. Åmotsfossen Setskog 
 12. Kolstadfoss 
 13. Fosserveien 250 
 14. Finstadbru stasjonsområde 
 15. Gamle Aurskog   

Objekter som er omtalt, så gir blant annet mulighet til å søke Kulturminnefondet om støtte til historiske utbedringer og dermed bidra til å sikre bevaring av objektet.

Send inn innspill

Vi oppfordrer til at uttalelser sendes via eDialog. Uttalelser via e-post sendes til postmottak@ahk.no

Ønsker du å sende brev, er adressen: Aurskog-Høland kommune, Sektor kultur og medvirkning, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Vi ber om at uttalelsene merkes  «kommunedelplan for kulturmiljøer». 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 22.11.2021