PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Vestrengåsen 2

Forslag til detaljreguleringsplan for Vestrengåsen 2 legges ut til offentlig ettersyn etter vedtak i formannskapet den 12.06.2023, sak 71/23. Planforslaget legger til rette for boligutvikling på Momoen.

 Frist for å uttale seg til planforslaget er satt til tirsdag 12. september 2023.

Planforslaget legger til rette for boligutvikling på Momoen. Det planlegges etablert 40 boligtomter som kan selges som byggeklare tomter, to områder bestående av frittliggende småhusbebyggelse med til sammen 10 boenheter, og to leilighetsbygg med 4 boenheter i hver. Til sammen legges det opp til 58 nye boenheter.

Uttalelser til reguleringsplanen kan merkes med Plansak: 22/01810 og kan gis på følgende måter:

Alle dokumentene i saken finner du her: Aurskog-Høland kommune - Reguleringsplaner til offentlig ettersyn (ahk.no)

Sist endret: 28.06.2023