PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Motorferdsel på barmark

Motorferdsel i utmark og barmark er som hovedregel forbudt. Med noen unntak for nytteformål. Du må ellers søke om tillatelse fra kommunen for å bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark. Les mer her.

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i forskriften og loven. For eksempel;

  • Frakt av materialer og bagasje til og fra hytta uten brøytet vei (f.eks. snøscooter eller firhjuling/ATV)
  • personer med nedsatt funksjonsevne som trenger transport til og fra hytta

Søk om dispensasjon (tillatelse) til motorferdsel i utmark og på vassdrag her

Husk å ta med dette i søknaden
  • Kart/tegning over trasé og/eller område eller strekningen du ønsker å kjøre
  • Ansvarlig(e) personer for sikkerhet og utøvelsen av aktiviteten
  • Tidsperioden du ønsker å kjøre (måned og år, osv.)
  • Hvorfor ønsker du å få dispensasjon til å drive med motorferdsel? Er det et «særlig behov» som ikke kan dekkes på andre måter?
  • Hvordan vil dere hensynta fugle- og dyreliv, støy og forurensning?
  • Hva slags type motorkjøretøy er det snakk om? (bensin/el, hestekrefter, osv.)
  • Har dere mulighet til å bruke kjøretøy med elmotor som støyer og forurenser mindre?

Kjøreseddel

Ved innvilgelse av dispensasjon til motorferdsel med firhjuling/ATV, snøscooter eller lignende på barmark eller islagt mark eller vann må det utfylles kjørebok per gang det kjøres.

Denne er tilgjengelig her;

Kjørebok motorferdsel i utmark og vassdrag.docx

Hvis du får tillatelse til barmarkskjøring, må du sørge for å utbedre eventuelle skader og tilbakeføre området til sin opprinnelige stand. Det for å unngå at området blir som eksempelbildet nedenfor.

Ved motorferdsel på utmark skal, skal det hovedsakelig benyttes motorkjøretøy med elektrisk motor.

Foto; Kjølv Falklev

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om motorferdsel i utmark og på vassdrag kontakt

Rådgiver Mari Stevning Bekken

Epost; mari.stevning.bekken@ahk.no

Tlf; 63 85 25 07

Sist endret: 20.06.2023